Följ oss på facebook English

Omgivningarna 

Bjärsjölagård är beläget i Sjöbo kommuns norra del. Landskapet består av öppen odlingsmark med lövträdsdungar, hagmarker och allékantade vägar. Området är också känt för sin viltrikedom. Här finns bl.a. kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin. Speciellt kända är de vita dovhjortarna nere vid Övedskloster mot Vombsjön till. Det finns också stensättningar från förhistorisk tid.

 
           
 

Kalkbrottet

Ungefär 500 meter från slottet finns ett kalkbrott som en gång i tiden var Skånes största. Här bröt man kalk fram till 1920-talets början. Idag är det en lugn plats där brottet delvis har fyllts med härligt turkosskimrande vatten.

Det kan vara svårt att hitta fossil där idag men det har förekommit koraller, armfotingar, snäckor, mossdjur, trilobiter, musslor, graptoliter och havsskorpioner.

 

           


Kalkugnarna Adam & Eva

Kalkugnarna Adam (ved) och Eva (kol) som är belägna alldeles i närheten av slottet byggdes 1865 samt 1902. De användes in på 1940-talet. Idag klassas ugnarna som fornminnen.


Kalken användes främst till kalkning av jordbruksmark, men även till att mura med samt att vitkalka husväggar med.